Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

V pondelok dňa 30.10.2017 Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, po zhodnotení situácie, opätovne otvára urnový háj krematória a všetky cintoríny, ktoré má v správe.

Dovoľujeme si požiadať verejnosť o pochopenie a strpenie následných nápravných opatrení v tomto osobitne kritickom období a zároveň rešpektovanie  priestorov vymedzených bezpečnostnými páskami, v ktorých sa pracuje na odstraňovaní následkov veternej smršte.

späť na zoznam