Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Odstraňovanie nebezpečných náletov na cintorínoch

Letné dni využívajú sadoví robotníci organizácie MARIANUM okrem iných činností, aj na odstraňovanie náletov invazívnych a poškodzujúcich drevín. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, tieto nevinne vyzerajúce rastlinky by v budúcnosti mohli spôsobiť poškodenie pomníkov nájomcom hrobových miest.  Takýmito preventívnymi krokmi, ktoré bol v minulosti zanedbávané, sa snažíme zabrániť vznikajúcim problémom nájomcov hrobových miest a pomníkov v budúcnosti.

Viac napovedia priložené fotografie.

S úctou

Ing. Boris Šramko

riaditeľ organizácie

späť na zoznam