Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

ODSTRAŇOVANIE DREVÍN

V dňoch 14.10.2019 - 18.10.2019 bude realizovaný výrub suchých drevín na cintorínoch v Podunajských Biskupiciach na Kvetinárskej a Mramorovej ulici.

Súhlasy na výrub jednotlivých drevín boli vydané dňa 04.01.2019 a 15.01.2019 Mestskou časťou Bratislavy – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 11 Bratislava.

Výrub bude uskutočnený v súlade s § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

späť na zoznam