Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

ODSTRAŇOVANIE DREVÍN

V dňoch 14.10.2019 - 18.10.2019 bude realizovaný výrub suchých drevín na cintorínoch v Podunajských Biskupiciach na Kvetinárskej a Mramorovej ulici.

Súhlasy na výrub jednotlivých drevín boli vydané dňa 04.01.2019 a 15.01.2019 Mestskou časťou Bratislavy – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 11 Bratislava.

Výrub bude uskutočnený v súlade s § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

späť na zoznam