Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Novovymenovaný veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku navštívil v doprovode riaditeľa Slavín

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku požiadalo organizáciu MARIANUM, správcu národnej kultúrnej pamiatky vojenského cintorína a pamätníka Slavín, o informovanie nového veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Borisoviča Bratčikova o prebiehajúcich prácach prvej etapy obnovy tohto pamätníka. Na úvod krátkeho stretnutia veľvyslanec Ruskej federácie a riaditeľ organizácie MARIANUM položili kytice ku dverám pietnej miestnosti pamätníka. V spoločnom rozhovore pán veľvyslanec preukázal pozoruhodnú informovanosť o prebiehajúcich prácach na pamätníku.

Viac napovedia priložené fotografie, ktoré nám dodá veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku v najbližšom čase.

S úctou

Ing. Boris Šramko

riaditeľ organizácie

späť na zoznam