Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Nové ozvučenie v Krematóriu bude slúžiť aj tým, ktorí sa nemôžu dostať do obradnej miestnosti

Problém so zastaralou ozvučovacou technikou nastal v Krematórium bezprostredne po zavedení obmedzení súvisiacich s 2. vlnou pandémie. Situácia nás trápila o to viac, nakoľko v obradnej miestnosti môže byť v zmysle opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 prítomných len 12 osôb a ostatní, ktorí ostali na terase krematória, nemohli byť účastní ani tak, že by obrad mohli sledovať aspoň prenosom zvuku do exteriéru. Preto bolo nevyhnutné zabezpečiť proces verejného obstarávania novej ozvučovacej techniky, ktorý bol úspešne ukončený a v posledných dňoch boli nainštalované nielen nové reproduktory, ale aj mixážny pult pre dosiahnutie prenosu kvalitného zvuku v obradnej miestnosti krematória, ako aj vo vonkajších priestoroch.

Veríme, že nové ozvučenie uvedené do prevádzky a bude dlho slúžiť svojmu účelu.

S úctou


Ing. Boris Šramko

riaditeľ organizácie

späť na zoznam