Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Nový spôsob kosenia v praxi aj na Ondrejskom cintoríne

Prevádzku Ondrejského cintorína v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy riešilo  dlhoročné „zohrané trio“ zamestnancov organizácie. Od začiatku tohto roka bol jeden z týchto zamestnancov dlhodobo práceneschopný a koncom marca dokonca musel odísť na invalidný dôchodok. Z tohto dôvodu sme boli nútení prijať nového zamestnanca, ktorý aj napriek odbornému zaučeniu Vami spomínanú časť sektoru skutočne neodborne pokosil. Opakovane bol zaškolený a v súčasnosti pracuje pod dozorom skúseného kolegu, aby sa rovnaké pochybenie nezopakovalo.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti, že organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy nedávno zakúpila vysoko-výkonnú a vysoko-rýchlostnú kosačku SPIDER, ktorou kosíme rozľahlé zatrávnené plochy na tých cintorínoch, ktorých usporiadanie to umožňuje. Od tohto roka sme však zvolili úplne nový - ekologický prístup kosenia aj na Ondrejskom cintoríne. Zmena prístupu spočíva vo výške kosenia nie na 3-4 cm vysoký trávnik (táto výška sa používa pri zavlažovaných trávnikoch), ale kosíme na cca 7-8 cm výšku. Vďaka takejto výške ostáva časť zelenej hmoty na koreni, vytvára priestor pre udomácnenie sa biotopu (rastlinky a živočíchy v nadzemnej vrstve, ktorá ostáva "nedotknutá“). Dôležitým prvkom, ktorý sme zahrnuli do tohto nového spôsobu kosenia je  mulčovanie, ktoré realizujeme na striedanie s kosením so zberným košom tak, aby každé druhé kosenie -  mulčovanie nechávalo  zvyšky posekanej trávy v trávniku ako výživu pre biotop a hnojivo pre trávnik. Týmto prístupom dostane aj trávnik aj živočíchy v ňom žijúce nevyhnutné živiny a trávnik najmä v slnečnom letnom období nebude tak presychať. Tento spôsob kosenia realizujeme na Ondrejskom cintoríne, cintoríne Vrakuňa, v areáli pamätníka Slavín a v Krematóriu v Bratislave.

Viac napovedia priložené fotografie. 

S úctou                                                                             

Ing. Boris Šramko

riaditeľ organizácie

 

 

 

 

späť na zoznam