Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Nová služba organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: Doručovanie kytíc, vencov a ikebán k pohrebnému obradu a k hrobovému miestu

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy po vydaní obmedzenia prítomnosti osôb na pohrebnom obrade na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky operatívne zareagovala na vzniknutú situáciu a dnešným dňom 11.03.2020 ponúka širokej verejnosti novú službu:

doručovanie kytíc, vencov a ikebán

    • k pohrebnému obradu
    • k hrobovému miestu (aj s možnosťou zapálenia sviečky) na ktoromkoľvek cintoríne alebo krematóriu, ktoré sú v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Službu je možné objednať:

 

späť na zoznam