Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Informácie / Legislatíva / Kódex pohrebníctva

Kódex pohrebníctva

12.07.2016

späť na zoznam