Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. týmto oznamuje, že pohrebná služba MARIANUM p.o. bude otvorená aj v sobotu dňa 31.03.2017.

Pohreb a náležitosti s tým spojené, bude možné vybaviť v stanovených otváracích hodinách od 08.00 – 13.00 hodiny.


Veľký piatok 30.3.2018 - zatvorené

Sobota 31.3.2018 - otvorené od 08,00 - 13,00 hodiny

Veľkonočný pondelok - zatvorené


Za porozumenie vopred ďakujeme.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

späť na zoznam