Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

V rámci príprav na oslavy 100.výročia ukočenia I.svetovej vojny sa organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., ktorá má vo svojej správe vojenský cintorín Kopčany, rozhodla pre jeho komplexnú obnovu. V rámci tejto obnovy, sme sa rozhodli obnoviť nielen kríže z bieleho betónu pri individuálnych hroboch, ale aj centrálny kríž na tomto cintoríne a všetky sektorové tabule. Nezabudli sme ani na lavičky, ktorých drevá už poznačil ´´zub času´´ a bolo potrebné ich ošetriť, ponatierať novou farbou a mnohé časti úplne vymeniť za nové.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

 

Pred obnovou

Počas obnovy

Počas obnovy

Počas obnovy

späť na zoznam