Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Odstraňovanie lavičiek na cintorínoch

Informácia pre verejnosť. Aj tento týždeň sme odstraňovali lavičky na cintorínoch.

späť na zoznam