Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Oznamujeme Vám, že od dňa 2.októbra 2017 bude zahájený predaj nájomných plôch pred cintorínmi na obdobie ,,Dušičiek´´.

Uzatvorenie zmluvy môžete zrealizovať na oddelení správy majetku, na Šafárikovom námestí 3, Bratislava.


MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

späť na zoznam