Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Vážení občania,

s potešením Vám oznamujeme, že dňa 21.9.2017 o 11,00 hodine, bude na cintoríne Prievoz, slávnostne otvorený nový dom smútku.

Týmto, Vás všetkých srdečne pozývame na jeho slávnostné otvorenie.


MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy p.o. 


https://www.facebook.com/TV.teraz.sk/videos/10155755849346252/

späť na zoznam