Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

2019 PLÁN KOSENIA - AUGUST

12.08.2019

späť na zoznam