Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

HROBOVÉ MIESTO

EXISTUJÚCE HROBOVÉ MIESTO

platba za miesto

Možnosti platby za hrobové a urnové miesta na všetkých cintorínoch v správe organizácie MARIANUM, je možné vykonať osobne na Správe cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, v hotovosti alebo platobnou kartou. Urnové miesto v areáloch krematória je možné uhradiť osobne v kancelárii krematória, alebo bankovým prevodom.

Bankový prevod je možný iba v prípade uzatvorenej nájomnej zmluvy s organizáciou MARIANUM

  • Nájomcovia s užívacím právom ktoré je od roku 2007 nahradené nájomnou zmluvou, sa musia z dôvodu uzavretia spomínanej zmluvy dostaviť pri následujúcej platbe osobne.
  • Overenie platnosti nájomnej zmluvy ako aj údajov k platbe, vrátane poplatkov, je možné na portáli TU. Do vyhľadávača je nutné zadať meno jedného zo zomrelých, následne podľa cintorína a dátumov identifikujete meno ktoré hľadáte. Po kliknutí na meno sa Vám zobrazí karta predmetného hrobového miesta kde už zistíte všetky potrebné informácie.
****
Prepis miesta ak nájomca žije

Prepis hrobového a urnového miesta na všetkých cintorínoch v správe organizácie MARIANUM, je možné vykonať osobne v zastúpení aktuálneho nájomcu ako aj osoby na ktorú bude miesto prepísané, na Správe cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3. V prípade, že sa jedná o urnové miesto v areáloch urnového hája, tento proces je možné vykonať priamo v kancelárii krematória. Dohodu o prepise je možné overiť u notára, ak sa jeden z nájomcov nemôže dostaviť osobne.

Dohoda o prevode nájmu

Dohoda o prevode nájmu slúži ako dokument nahrádzajúci nutnosť overeného podpisu od notára. Dohodu musia bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca ako aj budúci nájomca predmetného hrobového miesta.