Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

HROBOVÉ MIESTO

EXISTUJÚCE HROBOVÉ MIESTO

platba za miesto

Možnosti platby za HuaKM v správe organizácie MARIANUM, je možné uhradiť osobne na Správe cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, v hotovosti alebo platobnou kartou. Urnové miesto v areáloch krematória je možné uhradiť osobne v kancelárii Krematórium, Lamač, alebo bankovým prevodom.

Bankový prevod je možný iba v prípade uzatvorenej nájomnej zmluvy s organizáciou MARIANUM

  • Nájomcovia s užívacím právom ktoré je od roku 2007 nahradené nájomnou zmluvou, sa musia z dôvodu uzavretia spomínanej zmluvy dostaviť pri následujúcej platbe osobne.
  • Overenie platnosti nájomnej zmluvy ako aj údajov k platbe, vrátane poplatkov, je možné na portáli TU. Do vyhľadávača je nutné zadať meno jedného zo zomrelých, následne podľa cintorína a dátumov identifikujete meno ktoré hľadáte. Po kliknutí na meno sa Vám zobrazí karta predmetného hrobového miesta kde už zistíte všetky potrebné informácie.
****
Prepis miesta ak nájomca žije

Pri prepise hrobového miesta zo žijúcej osoby na inú žijúcu osobu, je nutné aby sa obe osoby dostavili osobne na Správu cintorínov, Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava (cintoríny) alebo do kancelárie v Krematóriu, Lamač, kde podpíšu dohodu o prevode nájmu hrobového miesta. Dohodu o prepise je možné overiť u notára, ak sa jeden z nájomcov nemôže dostaviť osobne.

Dohoda o prevode nájmu

Dohoda o prevode nájmu slúži ako dokument nahrádzajúci nutnosť overeného podpisu od notára. Dohodu musia bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca ako aj budúci nájomca predmetného hrobového miesta.