Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

INFORMÁCIE / SPRÁVY / LEGISLATÍVA

LEGISLATÍVA