Možnosti pochovania

Možnosti pochovania

Pochovanie do zeme

Pochovanie zosnulého v rakve do zeme na cintorínoch do existujúceho hrobového miesta, ktorým disponujú pozostalí; pochovanie do nového miesta alebo uloženie zosnulého do už existujúcej krypty.

Kremácia

V prípade kremácie v bratislavskom Krematóriu sa vykoná rozlúčka so zosnulým a spopolnenie, prípadne sa realizuje spopolnenie bez obradu. Následne sa vykoná ukladanie urny do zeme alebo do kolumbária, rozptyl alebo vsyp na miestach na to určených.

Ekologické pochovanie

Dôstojná a ekologická alternatíva k tradičným pohrebom. Háj pokoja v Krematóriu je prvým prírodným cintorínom v Bratislave, kde môžu pozostalí počas rozlúčkového obradu uložiť popol svojich blízkych ku koreňom mohutných stromov. Tieto stromy označené drevenou tabuľkou s menom zosnulého sa tak stávajú živým náhrobkom.

Často kladené otázky o ekologickom pochovávaní