NONSTOP vývoz zosnulých:
Vybudovanie a rekonštrukcia pomníkov

Vybudovanie a rekonštrukcia pomníkov

Keďže kamenári robia svoju prácu často priamo v areáli cintorína, je dôležité, aby ste o úpravách pomníkov, ktoré plánujete, upovedomili aj Správu cintorína. Ďakujeme, že nás o týchto aktivitách informujete.

Vydávanie súhlasov

Na realizáciu stavby alebo rekonštrukcie pomníkov hrobových miest je potrebný súhlas, ktorý nájomcovi hrobového miesta vydá niektoré zo stredísk Správy cintorínov Marianum.

Súhlas sa vydáva na obdobie 8 týždňov, na konkrétneho kamenára alebo kamenársku firmu a výlučne nájomcovi hrobového miesta. Pri predkladaní požiadavky je potrebné nahlásiť názov kamenárskej firmy, zodpovednú osobu, IČO a telefonický kontakt dodávateľa.