Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

KONTAKT / OTVÁRACIE HODINY

Kontaktná adresa

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava 
príspevková organizácia

Šafárikovo námestie 3
811 02 Bratislava

Tel.: 02 / 50 700 101
Email: kontakt@marianum.sk

IČO: 17 330 190

Príspevková organizácia zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 102-11992
Zastúpená:

Ing. Robert Kováč
riaditeľ organizácie

OTVÁRACIE HODINY:

Šafárikovo nám. 3:

Kvetinárstvo, Pohrebná služba

Pondelok     08:00  -  17:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         
Sobota   08:00  - 13:00


Správa cintorínov

Pondelok     08:00  -  17:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         
Sobota    ZATVORENÉ


Krematórium

Výdaj urien

Pondelok     08:00  -  17:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         
Sobota   ZATVORENÉ

 

Pohrebná služba

Pondelok     08:00  -  16:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         
Sobota    ZATVORENÉ


Správa cintorínov - urnového hája

Pondelok     12:00  -  17:00
         
Utorok   08:00  - 12:00
         
Streda   12:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 12:00
         
Piatok   08:00  - 12:00
         
Sobota    ZATVORENÉ

 

Správa cintorínov - urnového hája v ostatných hodínách pracuje na prideľovaní hrobových miest na základe telefonickej objednávky.

cintorín Vrakuňa

Správa cintorínov, Pohrebná služba

Pondelok     08:00  -  16:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         
Sobota   ZATVORENÉ

 

Obedná prestávka v čase od 12:00 do 12:30 hod.

 

OTVÁRACIA DOBA CINTORÍNOV:

 
november - február  denne od 7.00 do 17.00 hod.
   
marec - október  denne od 7.00 do 20.00 hod.
   
v období od 25. októbra do 8. novembra denne od 7.00 do 20.00 hod.


 

 

 

Ďalšie kontakty nájdete na obrazovke v spodnej lište.

Kontaktný formulár - kontakt s verejnosťou

Mapa

Sťažnosti a podnety

Sťažnosti a podnety: 

 • evidencia sťažností a podnetov,
 • vybavenie žiadostí a podnetov.

E-mail: staznosti@marianum.sk 

Sprístupňovanie informácií
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií  možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
 • Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

E-mail: 211@marianum.sk 

Súvisiace dokumenty: 

Sprístupňovanie informácií

Vzor žiadosti o sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad

Vzor písomnej žiadosti o sprístpnenie informácií

Základné informácie - Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Kontakt pre médiá

Adresa:

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava 
príspevková organizácia

Šafárikovo námestie 3
811 02 Bratislava

Telefón: +421 948 041 233

E-mail: press@marianum.sk 

Správcovia cintorínov

Peter Struhár,  mobil  +421 903 409 980 - správca pre cintoríny: 

 • cintorín Vrakuňa
 • Martinský cintorín
 • cintorín Prievoz
 • cintorín Podunajské Biskupice
 • cintorín Komárov
 • cintorín Stará Vrakuňa
 • cintorín Rača (len časť cintorína)
 • cintorín Vajnory

Renáta Kollárová, mobil +421 903 436 228 - správca pre cintoríny:

 • cintorín Slávičie údolie
 • cintorín Lamač
 • cintorín Dúbravka
 • cintorín Devín
 • cintorín Karlova Ves
 • cintorín Petržalka
 • cintorín Rusovce

Mgr. Ľudomil Voloch, mobil +421 911 015 262 - správca pre Krematórium.