Prenájom miest počas vianočných sviatkov
6. 12. 2022

Prenájom miest počas vianočných sviatkov

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami bude organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prenajímať predajné stoly a spevnené plochy pre umiestnenie predajného stola za účelom predaja kvetov a doplnkového sortimentu.

Predmetom prenájmu budú spevnené plochy pred Cintorínom Vrakuňa a areálom Krematória a predajné stoly pred Martinským cintorínom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do štvrtka 08.12.2022, vrátane a to písomne e-mailom na adrese miroslav.rybar@marianum.sk , alebo svoju písomnú žiadosť osobne doručiť správcovi na jednotlivých cintorínoch. Vzhľadom na obmedzený počet miest a stolov, si môže jeden žiadateľ prenajať iba jedno miesto, resp. stôl.

Ide o desaťdňový prenájom, ktorý začne plynúť od soboty 17.12.2022 do pondelka 26.12.2022 (vrátane) s nasledovnými cenami: • Cintorín Vrakuňa 280,-€/10 dní, • Krematórium 280,-€/10 dní, • Martinský cintorín 330,-€/10 dní Nájom je oslobodený od DPH.

Nájomné sa bude uhrádzať výlučne u správcu na jednotlivých cintorínoch a to v nasledovných termínoch, náhradné termíny nepripadajú do úvahy: • Martinský cintorín – štvrtok 15.12.2022 o 09:00 hod., • Cintorín Vrakuňa – štvrtok 15.12.2022 o 13:00 hod., • Krematórium – piatok 16.12.2022 o 09:00 hod.,

Proces prideľovania miest – formou žrebovania Martinský cintorín štvrtok 15.12.2022 o 09.00 hod. • Limitovaný počet stolov -17 stolov, • Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí si prenajímajú stôl počas celého roka, t.j. v každom mesiaci roka si prenajímajú jeden stôl min. 15x, počas „Vianočných sviatkov“ budú mať prenajatý ten stôl, ktorý používajú počas celého roka. v prípade, že využívajú viac stolov, vyberú si

jeden z nich, tieto stoly budú vyradené zo žrebovania, • Jeden žiadateľ - jeden stôl, • Poradie výberu stola bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, resp. žiadosti očistené o uprednostnené žiadosti, • 1. kolo žrebovania – poradie, • 2. kolo žrebovania – konkrétny stôl, žiadatelia s vyšším číslom ako 17- neúspešní žiadatelia, • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 330,-€.

Cintorín Vrakuňa štvrtok 15.12.2022 o 13:00 hod. • Poradie výberu miesta bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, • 1. kolo žrebovania – poradie, • 2. kolo žrebovania – konkrétne miesto, • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 280,-€.

** Krematórium piatok 16.12.2022 o 09:00 hod.** • Poradie výberu miesta bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, • 1. kolo žrebovania – poradie, • 2. kolo žrebovania – konkrétne miesto, • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 280,-€.

Vzorové zmluvy na desaťdňový prenájom sú k dispozícii na stiahnutie na podstránke Správa majetku

V Bratislave 05.12.2022

Ďalšie novinky

Načítavam…