NONSTOP vývoz zosnulých:
Obežník Dušičky 2023 - pokyny pre prenájom predajnej plochy
13. 9. 2023

Obežník Dušičky 2023 - pokyny pre prenájom predajnej plochy

S blížiacimi sa Sviatkami všetkých svätých bude organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prenajímať predajné stoly a spevnené plochy pre umiestnenie predajného stola za účelom predaja kvetov a doplnkového sortimentu. v záujme ochrany životného prostredia a podporenia zberu triedeného odpadu Vám prílohe prikladáme odporúčania ohľadom predaja dušičkového tovaru. Predmetom prenájmu budú spevnené plochy pred cintorínom Vrakuňa a pred Martinským cintorínom (v predpolí národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského krematória sa predajné plochy prenajímať nebudú).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do štvrtka 12.10.2023 vrátane a to písomne e-mailom na adrese [email protected], alebo svoju písomnú žiadosť osobne doručiť správcovi na jednotlivých cintorínoch. Vzhľadom na obmedzený počet miest a stolov jeden žiadateľ si môže prenajať iba jedno miesto, resp. stôl.

Ide o desaťdňový prenájom, ktorý začne plynúť od pondelka 23.10.2023 do stredy 01.11.2023 (vrátane) s nasledovnými cenami :

 • Martinský cintorín 750,-€/ 10 dní,
 • Cintorín Vrakuňa 550,-€/ 10 dní. Nájom je oslobodený od DPH.

Nájomné sa bude uhrádzať výlučne u správcu na jednotlivých cintorínoch a to v nasledovných termínoch, náhradné termíny nepripadajú do úvahy:

 • Martinský cintorín – streda 18.10.2023 o 10:00 hod.
 • Cintorín Vrakuňa – streda 18.10.2023 o 13:00 hod.

Proces prideľovania miest – formou žrebovania

Martinský cintorín streda 18.10.2023 o 10:00 hod. :

 • limitovaný počet stolov – 17 stolov

 • Uprednostnení budú iba žiadatelia, ktorí si prenajímajú stôl počas celého roka, t.j. v každom mesiaci roka si prenajímajú jeden stôl min. 15 x, počas „Dušičiek“ budú mať prenajatý ten stôl, ktorý používajú počas celého roka v prípade, že využívajú viac stolov, vyberú si jeden z nich, tieto stoly budú vyradené zo žrebovania,

 • jeden žiadateľ iba jeden predajný stôl,

 • poradie výberu stola bude formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, resp. doručené žiadosti očistené o uprednostnené žiadosti,

 • žiadatelia, ktorí si vylosujú vyššie číslo žrebovania ako je ponúkaný počet stolov, tí budú vylúčení z možnosti prenajatia si stola, ponúkne sa im priestor pred Cintorínom Vrakuňa a to za predpokladu, že na tomto mieste bude menej žiadostí ako je možné prenajať.

 • Žiadatelia, ktorí neboli vylúčení z losovania si podľa vylosovaného čísla poradia vylosujú číslo predajného stola.

 • Úspešní žiadatelia uhradia nájomné v čiastke 750,-€

Cintorín Vrakuňa streda 18.10.2023 o 13:00 hod. :

 • limitovaný počet miest – 20 miest
 • Jeden žiadateľ iba jedno miesto,
 • poradie výberu miesta bude formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí,
 • žiadatelia, ktorí si vylosujú vyššie číslo žrebovania ako je ponúkaný počet miest, tí budú vylúčení z možnosti prenajatia si miesta, prípadne sa im ponúkne stôl pred Martinským cintorínom, a to za predpokladu, že na tomto mieste bude menej žiadostí ako je možné prenajať.
 • Žiadatelia, ktorí neboli vylúčení z losovania si podľa vylosovaného čísla poradia vylosujú číslo predajného miesta.
 • Úspešní žiadatelia uhradia nájomné v čiastke 550,-€.

V Bratislave dňa 5.9.2023

Ďalšie novinky

Načítavam…