Vývoz zosnulého NONSTOP:
Rezervácia termínu pohrebu:

Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

ÚVOD / POSLAŤ PARTE

Poslať parte

Vyberte si prosím vzor úmrtného oznámenia(parte)

Vyberte si prosím motto úmrtného oznámenia:

Prosím vypňte informáce o zosnulom:

Predbehol/la si ma do neba
a mne ostalo ticho v duši.
Prázdna je náruč bez teba,
keď tvoju tváričku len tuším.

Staraj sa mi tam, Bože, oňho/ňu prosím,
nech mu/jej nie je zima
a nech nie je sám/sama.
Buď mamou/otcom miesto mňa kým prídem

... za anjelikom do neba....

Neplačte, že som odišla/odišiel,
ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.

Nezomrela som, lebo viem,
že budem žiť stále v srdciach tých,
ktorí ma milovali.

Očiam si odišla/odišiel,
v srdciach si zostala/l ...

Je čas, nedočkám sa jari, zbohom musím dať
a na cestu sám/sama sa musím vydať.
Som anjel - do neba chcem ísť,
Ľúbim Vás, neplačte... a nechajte ma ísť.

Však slzou lesknú sa nám oči
a ľútosť do srdca nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi,
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.

nás dňa vo veku .
Rozlúčka so zosnulým bude dňa o hodine na
Smútiaca rodina
Autobus bude pripravený o hod. na

Prosím vyplňte informácie o pohrebe:

Prosím vyplňte vašu mailovú adresu:

Predbehol/la si ma do neba
a mne ostalo ticho v duši.
Prázdna je náruč bez teba,
keď tvoju tváričku len tuším.

Staraj sa mi tam, Bože, oňho/ňu prosím,
nech mu/jej nie je zima
a nech nie je sám/sama.
Buď mamou/otcom miesto mňa kým prídem

... za anjelikom do neba....

Neplačte, že som odišla/odišiel,
ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.

Nezomrela som, lebo viem,
že budem žiť stále v srdciach tých,
ktorí ma milovali.

Očiam si odišla/odišiel,
v srdciach si zostala/l ...

Je čas, nedočkám sa jari, zbohom musím dať
a na cestu sám/sama sa musím vydať.
Som anjel - do neba chcem ísť,
Ľúbim Vás, neplačte... a nechajte ma ísť.

Však slzou lesknú sa nám oči
a ľútosť do srdca nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi,
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.

nás dňa vo veku .
Rozlúčka so zosnulým bude dňa o hodine na
Smútiaca rodina
Autobus bude pripravený o hod. na

E-mailové adresy príjemcov parte: