ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY

Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

AKO POSTUPOVAŤ
PRI ÚMRTÍ

PREJSŤ DO KATEGÓRIE

POSLAŤ
PARTE

POSLAŤ

POMOC
PSYCHOLÓGA

DOZVEDIEŤ SA VIAC

AKO POSTUPOVAŤ
PRI DEDIČSKOM
KONANÍ

DOZVEDIEŤ SA VIAC