Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Výstraha pred silným vetrom a možné uzatvorenie cintorínov

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy oznamuje návštevníkom bratislavských cintorínov a širokej verejnosti, že v dôsledku avizovanej hydrometeorologickej výstrahy 3. stupňa pred silným vetrom vydanej Slovenským hydrometeorologickým ústavom, môžu byť v najbližších dňoch cintoríny v správe organizácie MARIANUM z bezpečnostných dôvodov UZATVORENÉ.

Situáciu budeme lokálne a časovo vyhodnocovať, takže niektoré cintoríny môžu byť v rovnakom čase uzatvorené a iné nie.

Žiadame návštevníkov cintorínov o rešpektovanie uzatvorenia cintorínov, aby nedošlo k ohrozeniu ich života a zdravia.

späť na zoznam