Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

VÝSTRAHA !

 

Oznamujeme návštevníkom cintorína Vrakuňa, že v súčasnosti sú na administratívnom objekte vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré svojou povahou a rozsahom môžu ohroziť zdravie neopatrných návštevníkov. 

Preto všetkých vyzývame k maximálnej ostražitosti a opatrnosti pri pohybe okolo administratívneho objektu vrátane jeho vstupu.

 


MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

späť na zoznam