Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

"Úprimné poďakovanie"

Organizácií MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bol v uplynulých dňoch doručený email s výstižným názvom „ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE“ od klienta, ktorý v krátkom čase zabezpečoval obstarávanie druhého pohrebného obradu prostredníctvom pohrebnej služby MARIANUM.  Email zverejňujeme v celom znení, bez uvádzania konkrétnych mien na žiadosť klienta.

 

Dobrý deň prajem,

Vážený pán Ing. Boris Šramko,

 

Touto cestou by som sa chcel úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať pani vybavovateľke na Šafárikovom námestí v Bratislave s ktorou som dňa 22.2.2021 vybavoval a riešil všetky potrebné veci k realizácií pohrebu a ktorá vybavovala pohreb a rozlúčku môjho zosnulého dedka Xxx, ktorý zomrel náhle a nečakane dňa 20.2.2021 v nemocnici, ďalej by som sa chcel úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať pani obradníčke, ktorá dňa 1.3.2021 v čase 16:10 hod. ,,viedla" občiansky obrad a rozlúčku z mojím zosnulým dedkom Xxx. Chcel by som sa úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať Vaším pracovníkom, ktorí môjho dedka pekne upravili na poslednú rozlúčku - bol veľmi pekne oholený, mal veľmi pekne upravenú tvár a bol veľmi pekne oblečený, vyzeral akoby spal. Úprimne a zo srdca by som sa chcel veľmi pekne poďakovať aj pani pracovníčke v kvetinárstve MARIANUM na Šafárikovom námestí v Bratislave, ktorá vyhotovila veľmi krásnu IKEBANU NATÁLIA. Taktiež by som sa chcel úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať všetkým Vašim zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácií občianskeho obradu a aj rozlúčky s mojím zosnulým dedkom xxx, (pracovníci pohrebnej služby MARIANUM - pracovníci, ktorí prevážali môjho zosnulého dedka xxx z patológie z Antolskej ul. k Vám do pohrebnej služby a Krematória, pánovi pracovníkovi ktorý sa staral o smútočnú hudbu v obradnej sieni, pani pracovníčke, ktorá veľmi pekne naaranžovala kvety na a pri rakve môjho zosnulého dedka Xxx). Úprimne poviem úmrtie môjho dedka nás veľmi zasiahlo aj keď mal vek, aký mal (žiaľ jedna s príčin úmrtia môjho dedka bolo ochorenie COVID 19 - koronavírus) a aj vďaka Vaším zamestnancom v pohrebnej službe MARIANUM a aj v Krematóriu sme túto situáciu zvládali tak ako sme zvládali.

 

Preto Vás prosím ako pána riaditeľa pohrebnej služby MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislava, aby ste v mojom mene poďakovali za profesionalitu, ľudskosť a empatiu pani vybavovateľke pohrebu s ktorou som dňa 22.2.2021 riešil všetko ohľadne pohrebu môjho zosnulého dedka Xxx, pani obradníčke, ktorá dňa 1.3.2021 o 16:10 hod. viedla občiansky obrad v obradnej sieni v Krematóriu v Bratislave a aj všetkým Vaším zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na vybavovaní a realizácií občianskeho obradu a rozlúčky z mojím zosnulým dedkom Xxx  - vyššie uvedený v mojom poďakovaní. Vyslovujem môj obdiv a uznanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, hlavne v týchto ťažkých a náročných časoch.

 

Dňa 20.3.2020 zomrela moja zosnulá babka Xxx a taktiež som celý pohreb aj následný rozptyl mojej zosnulej babky riešil v MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislava a boli sme veľmi spokojný, preto som sa aj pri pohrebe môjho zosnulého dedka Xxx rozhodol riešiť a vybavovať pohreb u Vás. Ako pán riaditeľ môžete byť hrdý na každého jedného zamestnanca v MARIANUM - pohrebníctvo mesta BRATISLAVA robia si svoju prácu na sto percent povedal by som, že aj viac ako na sto percent.

Ďakujem veľmi pekne.

S pozdravom a úctou

Xxx, v.r.

vnuk zosnulého Xxx a vybavovateľ pohrebu

 

Poznámka:
Poďakovanie bolo zverejnené so súhlasom klienta s podmienkou, že jeho meno a meno jeho zosnulých príbuzných nebude zverejnené.

späť na zoznam