Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

PRIEBEŽNÝ STAV REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV, CINTORÍN KARLOVA VES

Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Karlovej Vsi prebieha podľa plánu. Na priložených fotografiách je vidieť, v akom stave sa práce aktuálne nachádzajú.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

1

23.08.2019

2

23.08.2019

späť na zoznam