Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Vážení občania, v prílohe nájdete plán kosenia na rok 2018.

PLÁN KOSENIA NA CINTORÍNOCH
späť na zoznam