Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. oznamuje, že pre návštevníkov cintorína Slávičie údolie, cintorína Vrakuňa a Krematória v Bratislave, pripravila možnosť využitia bezplatnej služby prevozu elektromobilom počas Veľkej noci 2019 ( od piatka 19.04.2019 do pondelka 22.04.2019 ). Túto službu môžu využiť návštevníci v čase od 09.00 – 16.00 hodiny od hlavnej brány cintorína/ bratislavského krematória, k sektoru-miestu, kde sa hrob nachádza a ktorý plánujú navštíviť, podľa kapacitných a prevádzkových možností. Veríme, že tak spríjemníme strávený čas na pietnych miestach pri spomienke na našich zosnulých nielen ŤZP osobám, ale všetkým návštevníkom, ktorí radi využijú túto službu poskytovanú organizáciou MARIANUM.

späť na zoznam