Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Obnovené priestory strediska Doprava

Obnovené priestory strediska Doprava s viac ako 24 zamestnancami zabezpečuje pre MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy p.o. vývoz cintorínskeho odpadu zo všetkých 18 cintorínov a Krematória, pomoc pri údržbe zelene, vývoz hliny a stavebného odpadu produkovaný z budovania pomníkov, ako aj vývoz a prevoz zosnulých pre našu pohrebnú službu MARIANUM. Okrem toho na stredisku dopravy sa nachádza partia pracovníkov, ktorá zabezpečuje v letných mesiacoch údržbu zelene, v jesenných mesiacoch je to väčšinou zber a lístia a v zimnom období údržba bezpečných cintorínskych chodníkov a odpratávanie snehu z cintorínskych komunikácií. Všetci títo pracovníci v minulosti mali svoje šatne a sociálne zariadenia v takom nevyhovujúcom technickom stave, že hrozilo uzatvorenie strediska z hygienických dôvodov. Počty porúch na vodovodnom potrubí boli natoľko časté, že nezostávalo iné, iba urobiť komplexnú opravu sociálnych zariadení vrátanie kompletnej výmeny potrubí, ktoré boli v havarijnom stave (viď foto).

Dnes si už môžu zamestnanci užívať novo-prebudované priestory, ktoré môžeme z hrdosťou označiť vizitkou: "zodpovedajúce 21 storočiu". Namiesto 2 spŕch majú zamestnanci k dispozícii 7 sprchovacích boxov, dostatok umývadiel a toaliet, ako aj automatické bezdotykové pisoáre. K dispozícii majú samostatnú kuchynku na prípravu a zohrievanie potravín, v ktorej sa nachádza aj veľká chladnička s mrazničkou, nakoľko je potrebné zamestnancom zabezpečiť možnosť uskladnenia potravín z dôvodu, že stredisko zabezpečuje vývoz zosnulých v 24 hodinovej službe verejnosti, 365 dní v roku, teda aj vo všetkých sviatočných a voľných dňoch.

V priestoroch sa nachádza aj samostatná miestnosť s práčkou a sušičkou pre vypranie pracovných odevov. Všetky priestory majú modernú vzduchotechniku - odvetrávacie a vykurovacie zariadenie, aby sa v budúcnosti už nemohli v priestoroch vyskytnúť škodlivé a nebezpečné plesne a priestory aby tak mohli byť vždy vo vyhovujúcom stave pre zamestnancov.  Nedôstojné stuchnuté a zavlhnuté steny na mnohých miestach s plesňou, sú dnes našťastie iba čiernou spomienkou tohto strediska.

S úctou

Ing. Boris Šramko

riaditeľ organizácie

späť na zoznam