Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. týmto oznamuje, že pohrebná služba MARIANUM bude otvorená aj v sobotu dňa 15.04.2017.

Pohreb a náležitosti s tým spojené, bude možné vybaviť v stanovených otváracích hodinách od 08.00 – 13.00.

Za porozumenie vopred ďakujeme.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

späť na zoznam