Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Oznamujeme Váženým návštevníkom mesta Bratislavy, že dnes sme zavodnili studničky na cintorínoch Vrakuňa, Stará Vrakuňa, Prievoz, P. Biskupice, Komárov, Petržalka, Rusovce, Ondrejský c., Vajnory, Rača. 

Ostatné cintoríny budú zavodnené v priebehu nasledujúcich dní.
 


späť na zoznam