Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Vážení klienti, chceme Vás informovať, že od dňa 01.04.2017 bude prevádzka kancelárie v krematóriu soboty zatvorená. Táto skutočnosť nebude mať vplyv na priebeh obradov v tomto čase. 

Obrady budú bez obmedzovania v soboty vybavované.

späť na zoznam