Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Oznamujeme všetkým cteným záujemcov o kúpu nájomného miesta na obdobie sviatku všetkých svätých október/november 2018, že možnosť výberu a kúpy nájomného miesta na toto obdobie, môžu vykonať od 25.9.2018 do 15.10.2018 na Šafárikovom námestí č.3 v Bratislave, na riaditeľstve organizácie - oddelenie vnútornej správy u sl. Buchholcerovej.

 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

späť na zoznam