Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

S cieľom vytvoriť hladký prístup k národnej kultúrnej pamiatke - vojenskému cintorínu a pamätníku Slavín pre najširšiu verejnosť, najmä občanom so zníženým pohybom, ako aj mamičkám s detskými kočíkmi, sme pristúpili k odstraňovaniu bariér na národnej kultúrnej pamiatke Slavín. 

V I.etape, ukončenej ešte v roku 2017, bola občanom bezbariérovým vstupom sprístupená hlavná vyhliadková plocha NKP Slavína. V tomto týždni sme ukončili práce na II.etape - sprístupnenie bezbariérovým okruhom naprieč zeleňou pamätníka, ako i bezbariérové sprístupnenie spodných dvoch spoločných hrobov a pravoslávneho kríža.

Niektoré úseky bezbariérové prístupu sú naviac, v záujme bezpečnosti, chránené bezpečným kovovým zábradlím. Všetky úpravy boli konzultované aj so zástupcami Slovenské zväzu telesne postihnutých tak, aby úpravy prístupov zohľadňovali aj ich požiadavky.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

 

 

Bezbarierový prístup (BP)

Chránený bezbarierový prístup

BP

BP

späť na zoznam