Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Vážení návštevníci cintorínov v Bratislave, chceli by sme Vás informovať, že organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., od skorých ranných hodín odstraňuje následky kalamitného stavu spôsobeným nepriaznivým počasím, pri ktorom počas noci spadlo v počte 8 stromov na Martinskom cintoríne, Ondrejskom cintoríne a na NKP Slavín. Pravdepodobné ukončenie likvidačných prác bude v poobedných hodinách. Následky kalamity boli minimálné, vzhľadom k tomu, že organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy p.o., vynaložila v posledných rokoch enormnú snahu na údržbu drevín.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

 

Galéria 1

Galéria 2

Galéria 3

späť na zoznam