Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Galéria

NAŠICH PRÁC