Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Som pútnik. Nemám pevný plán.
Nemyslím na návrat

LAO-C

Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

HROBOVÉ
MIESTO

NÁJSŤ HROBOVÉ MIESTO

POSLAŤ
KONDOLENCIU

POSLAŤ KONDOLENCIU

ÚMRTIE
BLÍZKEJ OSOBY

viac